enja

Etyka zawodowa

Etyka zawodu psychologa i seksuologa związana jest z promowaniem ochrony zdrowia psychicznego i nienaruszaniem dóbr psychicznych i fizycznych klienta/pacjenta. Oznacza to przestrzeganie zasad kodeksu zawodowego, którego wytyczne są skodyfikowane przez odpowiednie uchwały i uregulowania prawne, a także towarzystwa naukowe i grupy zawodowe. W swojej pracy poradniczej i klinicznej przestrzegam i kieruję się następującymi kodeksami i zasadami pracy psychologiczno-seksuologicznej: