enja

Résumé

Résumé

Wykształcenie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Poznań Tytuł pracy doktorskiej: Funkcjonowanie seksualne młodych dorosłych w odniesieniu do normy seksualnej. (Kwalifikacje rozpoznane przez Australian Psychological Society), marzec 2002 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Wydział Studiów Edukacyjnych, październik 1997 – luty 2002 Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska Tytuł pracy magisterskiej: Wybrane rodzinne uwarunkowania relacji młodych dorosłych z płcią przeciwną. (Kwalifikacje rozpoznane przez Australian Psychological Society), grudzień 1995 Zatrudnienie Kwalifikacje nauczycielskie Członkostwo w towarzystwach naukowych