enja

Archiwa tagu: podejście ewolucyjne

Socjobiologia seksu – podejście ewolucyjne część 2

Koncepcje etologiczne, omówione w poprzednim odcinku, mimo przydatności w analizowaniu zjawisk z obszaru seksualności, nie tłumaczą wielu faktów, chociażby zaprzestania pewnych zachowań mimo braku fazy konsumacyjnej, ponawiania zachowań czy kompulsywnego powtarzania pewnych aktów działania. Aczkolwiek zasada podwójnej kwantyfikacji może sprawdzać … Czytaj dalej

Instynkt seksualny – podejście ewolucyjne część 1

Ewolucyjne koncepcje motywacji seksualnej – nurt etologiczny. Podejście ewolucyjne zawiera dwa bliskie sobie nurty: nurt etologiczny i socjobiologiczny, wywodzące się od K. Darwina (Łukaszewski, 2000), i łączone jest między innymi z takimi badaczami jak K. Lorenz (Lorenz, 1975), N. Timbergen … Czytaj dalej

Co to są preferencje seksualne? mini wykład

Pojęcie i charakterystyka preferencji seksualnych. Analizując literaturę przedmiotu można dojść do wniosku, że aczkolwiek pojawia się w niej termin „preferencje seksualne”, to jednak trudno znaleźć wyczerpujące i zadowalające przybliżenie tego pojęcia. Najogólniej używa się je w miejscu opisu takich zjawisk, … Czytaj dalej

Motywacja seksualna w ujęciu ewolucyjnym – mini wykład

Motywacja seksualna. Termin „motywacja” stosowany jest w psychologii do opisu wszelkich mechanizmów odpowiedzialnych za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie zachowania. Motywacja dotyczy zarówno zachowań prostych, jak i zachowań złożonych, mechanizmów wewnętrznych i zewnętrznych, afektywnych i poznawczych (Łukaszewski, 2000). Takie szerokie … Czytaj dalej