enja

Terapia seksualna

Interwencje kliniczne w gabinecie seksuologicznym

Ogólne założenia przekładają się na praktyczne interwencje kliniczne w gabinecie, za pomocą różnych pojęć i teorii, ale następujące priorytety pracy doradcy seksuologicznego są powszechnie akceptowane i ukierunkowują interwencje profesjonalne (Sperry i inni, 2005):

  1. Obustronna odpowiedzialność partnerów za jakość relacji seksualnej.
  2. Eliminacja lęków towarzyszących aktywności seksualnej, w tym zwłaszcza lęku „jak wypadnę w seksie”.
  3. Edukacja seksualna i otwarty dostęp do wiedzy seksuologicznej.
  4. Praca nad rozwijaniem zdrowych postaw seksualnych.
  5. Poprawa umiejętności komunikacyjnych.
  6. Wzmacnianie relacji psychoseksualnej z parnerem.
  7. Ocena funkcjonowania fizycznego, stanu zdrowia i promowanie zdrowych nawyków w życiu.
  8. Praca nad zmianą zachowań seksualnych, jeżeli nie służą osiągnięciu radości i satysfakcji seksualnej.
Tak wiec w praktyce działania doradców i terapeutów seksuologicznych
głównie skupiają się na:
Za Long, Burnett i Thomas (Long, Burnett i Thomas, 2006), te specyficzne obszary interwencji w poradnictwie seksuologicznym można podzielić następująco:
  1. seksualność kobiet i mężczyzn (trudnosci i dysfunkcje seksualne)
  2. choroby i infekcje przenoszone drogą płciową
  3. seksualność mniejszosci seksualnych
  4. seksualność w procesie starzenia się
  5. seksualność w chronicznych chorobach somatycznych i psychicznych oraz seksualność osób z niepełnosprawnością
  6. nietypowe zachowania seksualne i zaburzenia preferencji seksualnych.
  7. poradnictwo dla osób zgwałconych i ich obecnych partnerów
  8. poradnictwo dla osób napastowanych seksualnie w dzieciństwie i ich obecnych partnerów.